นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.สงขลา คว้ารางวัลชมเชย การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคใต้ตนล่าง ประจำปี 2567


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.สงขลา คว้ารางวัลชมเชย การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคใต้ตนล่าง ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยในการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รายการด้วยกันคือ
รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ผลงาน "บอร์ดสื่อสารข้อมูลระหว่างคิดไบร์ทกับหน้าจอแสดงผลแอลอีดี ดอท เมทริกซ์ ขนาด 16×32"
รายชื่อนักศึกษา
   1.นายณัฐภัทร ตำแอ
   2. นายอัครพนธ์ สมพงศ์
   3. นายจิระศักดิ์ พิมมนตรี
   4. นางสาวนาตาชา สาหมาน
คณาจารย์นิเทศ     
   1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิโรจน์ มะโน
   2. ดร.สุนทร รุ่งเรืองใบหยก
สถานประกอบการ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
รางวัลพิเศษด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผลงาน "การตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบเรียลไทม์"
รายชื่อนักศึกษา    
นายวชินรพันธ์ ปลอดเอี่ยม
คณาจารย์นิเทศ​    
   1.ผู้ช่วยวศาสตราจารย์ ดรุณี ชายทอง
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์
สถานประกอบการ สำนักงาน กสทช. ภาค 4
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×